سایت تک هوش با هدف معرفی کتابها و بسته های آموزشی در حوزه هوش و خلاقیت راه اندازی گردیده است.

در کشورما خوشبختانه کارهای بسیاری خوبی در حوزه های پرورش مهارت های کودکان خصوصا افزایش هوش و خلاقیت صورت گرفته است و هدف ما در این سایت ، جمع آوری همه این مجموعه ها در قالب یک مرکز و ارائه آن به مخاطبان خود میباشد.

مخاطبان اصلی این سایت عمدتا والدین و مربیان بوده و رسالت اصلی ما ، افزایش آگاهی والدین و مربیان در توجه به پرورش مهارتهای کودکان میباشد. محور اصلی فعالیت های سایت تک هوش معرفی کتابها و بسته های آموزشی برای کودکان از تولد تا پایان دبستان و به صورت طبقه بندی شده است.

بر اساس تمام مستندات علمی ثابت شده ، مهمترین دروان زندگی هر انسانی از تولد تا 8 سالگی و به تعبیری دیگر از تولد تا 12 سالگی میباشد. موفقیت فرزندان غایت آرزوی هر پدر ومادری و موفقیت و پیشرفت جمعی نهایت آرزوی هر جامعه ای است و تنها راه رسیدن به این مقصود سرمایه گذاری در حوزه آموزش کودکان است که گواه این مدعا چشم اندازی به سیستمهای آموزشی کشورهای موفق و پیشرفته میباشد.

ایده این سایت از رسالتی درونی برخاسته است که بر این باور است که با انتقال تجربه و دانش از طریق توجه و آموزش به نسل های آتی بتوان راه آنها را در دست یابی به موفقیت هموارتر نمود و این همان حلقه کمشده ای است که بیشتر ما وقتی به گذشته نگاه میکنم، و در زمان حال با آروزهای دست نیافته عمر میگذرانیم، جایی خالی آن را لمس میکنیم.

امید است این سایت بتواند نقشی هر چند کوچک در افزایش موفقیت کودکان این سرزمین داشته باشد.

 

با تقدیم احترام

تک هوش